Översyn av skolledarorganisationen klar

6 februari, 2020

Under 2019 påbörjade Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun en översyn av skolledarorganisationen, framför allt inom grundskole- och grundsärskoleverksamhetens rektorsorganisation. Nu är organisationen för rektorstjänsterna klar. Förändringen genomförs fullt ut i samband med läsårsstart 2020-2021 men vissa förändringar kan ske redan under våren när det är möjligt och behov finns.

Barn och skolförvaltningens syfte med översynen är att säkerställa likvärdiga förutsättningar för rektorerna att utföra sitt uppdrag.

Den nya organisationen har tagits fram i samarbete med kommunens skolledare och fackliga representanter.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.