Nu öppnar Lunds första lärcentrum Kompassen

25 september, 2020

Den 24 september invigdes Lunds första lärcentrum Kompassen på Komvux i Lund. Kompassen är en ny mötesplats för elever inom vuxenutbildningen. Här erbjuds vuxenstuderande stöd i sitt lärande och kan träffa andra studerande. Personal och elever var på plats för att inviga Kompassen som är placerad i anslutning till komvux bibliotek.

Invigning av Lärcentrum Kompassen

Utbildningsdirektör Stefan Norrestam och projektledarna Cornelia Levin Tolvhed och Marie Björup

Under 2019 gjorde Komvux i Lund en kartläggning av elevernas stödbehov. Kartläggningen visade att eleverna generellt behövde stöd med att planera och strukturera sina studier. Många elever saknar datorer hemma och behöver studieplatser på skolan.

- Vi har sett att våra elever har ett stort behov av att få strukturerad hjälp med sina studier. Allt handlar om våra elevers måluppfyllelse, säger Mari Bergqvist, rektor på komvux i Lund. Vi sökte därför Skolverkets stadsbidrag för lärcentrum och till vår stora glädje fick vi beviljat ansökan. Vi har tillsätt projektledare som bygger upp verksamheten, både teknisk utrustning och den pedagogiska lärmiljön. Genom lärcentrum hoppas vi att kunna bygga en likvärdig lärmiljö för våra elever, berättar Mari.

- Öppettiderna kommer vara generösa, eleverna är välkomna mellan klockan 9 och 16 varje dag, säger Cornelia Levin Tolvhed, projektledare och lärare i svenska som andraspråk. Eleverna får hjälp enligt ett schema i olika ämnen, svenska, svenska som andra språk, svenska för invandrare, engelska och matematik men även digitalt stöd. Alla elever har inte internet hemma, säger Cornelia.

- Vi har redan fått positiv respons från eleverna, vårt bibliotek är en mycket trevlig miljö. Uppbyggnaden av lärcentrum har gett oss möjlighet att tänka nytt när det gäller digital utrustning. Vi har tänkt väldigt mycket på tillgänglighet. Det ska både finnas möjlighet att träffa andra elever för grupparbeten och en plats att finna studiero på för enskilt arbete. Vårt mål är alltid elevernas lärande, säger Marie Björup, projektledare för Kompassen.

Personal på Lärcentrum Kompassen

Komvux rektor Mari Bergqvist och projektledarna Cornelia Levin Tolvhed och Marie Björup

Lärcentrum ligger i anslutning till biblioteket på komvux. Det finns tillgång till ett brett kvalificerat stöd från personalen tex ämneslärare, specialpedagog, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare och bibliotekarie. Målet är att fler elever kommer ut på arbetsmarknaden och till vidare studier.

Fakta om lärcentrum

Med lärcentrum menas en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Lärcentrum kan även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika utbildningsnivåer. 2019 sökte Lunds kommun tillsammans med Staffanstorps kommun stadsbidrag för att starta ett lärcentrum. Skolverket beviljade ansökan och kommunerna fick tillsammans 3 900 000 kronor i statsbidrag.

Mer om lärcentrum Kompassen