Hurra nu börjar skolan!

10 augusti, 2020

Den 18 augusti är första skoldagen på den nya läsåret i alla Lunds kommuns skolor. Även gymnasieeleverna får efter en vår med distansundervisning återigen undervisning på sin skola. Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

När vi träffas igen är det viktigt att ta hand om varandra genom att undvika smittspridning av coronaviruset och covid-19. 

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Skolorna i Lunds kommun tar fram åtgärder för att minska smittspridningen. Vi har alla ett stort ansvar att även i höst följa de riktlinjer som finns för att fortsätta minimera smittspridningen på våra skolor. 

Läsårstider i grundskolan

Läsårstider i gymnasieskolan

Information om corona rörande förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Information om corona rörande gymnasieskolorna och vuxenutbildningen