På Backaskolan är flerspråkighet en tillgång

27 maj, 2019

På Backaskolan i Lund deltar nästan hälften av eleverna i modersmålsundervisning i 32 olika språk. De är stolta över att ha så många olika språk på skolan och vill att det ska synas. Under läsåret har personalen på skolan samarbetat med modersmålslärarna i projektet Världsklass där eleverna har arbetat runt olika teman, lekar och folksagor från olika länder, att vara barn i olika länder och lära sig olika språk. Arbetet har lett till möten och kommunikation mellan elever och pedagoger för att stärka en gemensam värdegrund.

Backaskolan Världsklass

Elever och pedagoger samlades på gården för att fira

Bibliotekarien Monika Staub Halling berättar att modersmålsundervisningen är organiserad så att alla elever läser sina modersmål samtidigt. Efter den ordinarie modersmålslektionen har alla modersmålslärare stannat ytterligare en timme för att samtliga elever på skolan ska få chansen att bekanta sig med främmande språk, inte bara de som läser modersmål. Projektet har mynnat ut i högre status för barn med ett annat modersmål och en högre medvetenhet bland eleverna om hur många olika språk de har omkring sig. Eleverna har blivit mer nyfikna på språk och lånar gärna böcker på andra språk än svenska eller sitt eget modersmål.

Ett par elever i tvåan och trean berättar det är roligt att få testa på flera olika språk, och de menar att det kan bli lättare att välja språk när det är dags för språkval.

Backaskolan Världsklass

Två flitiga biblioteksbesökare

Dubbelt firande

På förmiddagen fredagen 24 maj avslutades arbetet med firande på skolgården med tal, sång och musik. Dessutom passade Backaskolan på att fira att de för sjätte gången fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, som fackförbundet DIK delar ut. Monika Staub Halling har lektioner med samtliga klasser varannan vecka, vilket är ryggraden i arbetet- att ge eleverna mycket bibliotekstid.