Frågor om barnomsorg under sommaren

28 juni, 2019

Under sommaren och den tillhörande ledigheten har vi vissa frågor som är återkommande. För dig som vårdnadshavare till barn i våra verksamheter kan informationen nedan komma till nytta.

Gul blomma

Kostar förskoleplatsen även under sommaren när mitt barn inte behöver sin plats?

I Lunds kommun betalar man avgift 12 månader/år, även om barnet är ledigt.

 

Hur ska fakturor hanteras om man är bortrest?

Om du vet att du kommer att vara bortrest när fakturorna kommer, går det bra att använda föregående månads OCR-nummer.

 

Jag behöver ändra inskolningsdatum, vem kontaktar jag?

Om du behöver ändra datumet för inskolning tar du kontakt med förskolan där ditt barn ska börja.

 

Vem kontaktar jag om anstånd på faktura?

Behöver du söka anstånd på en faktura tar du kontakt med Ekonomiservice, via Medborgarcenter.