12 mars, 2019

Viveca Dahl, utbildningschef på barn- och skolförvaltningen, har utsetts till årets digitaliseringsledare på Skolledargalan. Galan lyfter fram skolledare som förtjänar att bli extra uppmärksammade för sina förtjänstfulla insatser och som samtidigt inspirerar kollegor i skolsverige.

 

I sin roll har Viveca Dahl under de 10 senaste åren systematiskt arbetat för att elever ska ha rätt förutsättningar för en så fulländad utbildning som möjligt och tagit tillvara på de möjligheter som finns med digital undervisning.

Viveca Dahl menar att det är viktigt att både pedagoger och skolledare förstår att dagens barn växer upp i ett digitalt samhälle och inte ett analogt.

– Vi måste tänka om i allt vi gör. Vi måste se till att vi använder rätt digitala verktyg – både för barn och pedagoger. Vi måste förstå att digitaliseringen är det är en del av vårt syre och vi måste ta tillvara på det, säger hon.

– Ett barn idag är mycket duktigare och är mer van vid rita på en skärm än att rita med en krita. Därför borde vi tänka om. Vi kanske inte ska börja med kritan, utan faktiskt med skärmen. Det tål att tänkas på, fortsätter hon.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.