Volontärer till språkintroduktionsprogrammet sökes

7 juni, 2017

Språkintroduktionsprogrammet, SPRI, är just nu landets största gymnasieprogram. På Polhemskolan i Lund går det 10 klasser på SPRI. Utmaningen för dessa ungdomar och för den svenska skolan är enorm. Vi vänder oss därför med vädjan om hjälp från volontärer, gärna pensionerade lärare eller andra, som kan ställa upp någon timme en eller två gånger i veckan.

Är du intresserad av att ge ungdomarna extra stöd? Då är du välkommen att höra av dig senast 15 augusti för ytterligare information via mail till:

Susanne Garcia, lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion
susanne.guerrerogarcia@utb.lund.se

Lennart Nilsson, pensionär och f.d. lärare i svenska och engelska 
nilsson.upupa@telia.com

Ungdomarna ska lära sig tala, läsa och skriva svenska på mycket kort tid. De ska få insikt om hur Sverige, ett modernt västerländskt samhälle, fungerar. De ska förberedas för ett yrkesliv som kräver omfattande kunskaper och godkända betyg från grundskola och gymnasium. Och allt detta ska de flesta av dem klara av utan stöd från föräldrar eller släktingar.

För att klara denna utmaning behöver de mycket stöd och hjälp med sina studier. De behöver extra stöd utav vuxna som kan förklara sådant som är svårbegripligt i kursböckerna och i det omgivande samhället. Spännvidden på dessa elevers förkunskaper är mycket stor. De flesta utav dem är analfabeter eller har mycket bristfällig skolgång från hemlandet.

I SPRI-klasserna undervisas främst ensamkommande, asylsökande ungdomar från Afghanistan, Syrien, Eritrea och Somalia men också ungdomar från en rad andra länder. 

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.