Värdegrundsarbete på Modersmålscentrum i Lund

12 maj, 2017

Modersmålscentrum i Lund har tagit fram ett pedagogiskt innehåll om hur de ska arbeta med ämnesintegrerade värdegrundsundervisning. Eleverna har spelat en aktiv roll i arbetet med innehållet.

För att skapa ett innehåll som är angeläget för eleverna har frågan ställt till dem; Vilka kunskaper vill barn och unga ha gällande demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och anti-diskriminering? Elevernas frågor har innefattat allt från om man får ha vilka kläder man vill i skolan, om barn kan bli kära till om en demokrati plötsligt kan bli en diktatur eller hur man kan minska sina fördomar om andra.

Hana El-Badaoui Kadoura och Lynn Nylander, modersmålslärare i Lund

- Det har varit ett spännande arbete att samla in elevernas tanker och frågor, säger Hana El-Badaoui Kadoura, modersmålslärare i Lund. De har verkligen tillfört frågeställningar som vi vuxna inte tänker på. Lynn Nylander, som också är modersmålslärare, har breddat litteraturen i sin undervisning för att ge större variation på texter och mindre kända författare för att få fler perspektiv än de traditionella.
- Det är ett viktigt arbete eftersom det är en så stor del av läroplanen och nu har vi även elevernas frågor med i arbetet, säger Lynn.

Innehållet bygger på de ingångar till värdegrundsfrågor som finns i kurs- och ämnesplaner från årskurs 1 till sista året på gymnasiet. Materialet ska fungera som ett stöd för pedagogerna när de planerar, genomför och utvärderar sin undervisning.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.