Svaneskolan flyttar till Parkskolan

24 maj, 2017

Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut att låta den nya gymnasieskolan och Svaneskolan samsas på samma tomt. Tisdagen den 23 maj beslutade man istället att Svaneskolan ska flytta till Parkskolan.

I Parkskolan huserar just nu Internationella skolan, ISLK, men den är på väg att flytta till Östervångsskolans gamla skola efter att de döva och hörselskadade eleverna fått nya lokaler på Tunaskolan. Parkskolan byggdes ursprungligen som folkskola 1877–1878 och ligger granne med Katedralskolan.Meninnan en flytt är möjlig måste Parkskolan renoveras och byggas om för att ge plats åt de cirka fyrahundra eleverna i årskurs 7-9 från Svaneskolan.

En grundskola på Parkskolan förutsätter också att skolan använder trädgårdsmästarvillan (som byggs till) och utemiljön i Stadsparken under skoldagen. Eleverna måste då korsa Svanegatan. Svanegatan är hastighetsbegränsad till 30 km/tim och vid Parkskolan är gatan även upphöjd vilket ytterligare sänker hastigheten för bilar. Det kan dock bli aktuellt med fler åtgärder för att ytterligare höja trafiksäkerheten.

Friytan per elev utomhus på Parkskolan blir lägre än kommunens rekommendationer, 8 kvadratmeter istället för 15, men närheten till Stadsparken bedöms kompensera för det.

Flytten av Svaneskolan till Parkskolan planeras vara klar så att undervisningen kan komma igång i augusti 2019.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.