Skolkontoret i Södra Sandby flyttar in på Stora Södergatan 47

12 december, 2017

Vid årsskiftet stänger skolkontoret i Södra Sandby, med anledning av bildandet av den nya barn- och skolförvaltningen.

Den nya gemensamma barn- och skolförvaltningens skolkontor kommer att finnas på adressen Stora Södergatan 47. Den 2 januari 2018 går flyttlasset och från och med då hänvisas alla besök till skolkontoret till Stora Södergatan 47, 222 23, Lund.

BAKGRUND

Den 15 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att införa en samlad barn- och skolnämnd med gemensam förvaltning från och med den första januari 2018. Målet med en samlad barn- och skolnämnd med gemensam förvaltning är att skapa

  • en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever i Lunds kommun
  • att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå målen
  • minskat administrativt arbete för lärare
  • en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola
  • en ändamålsenlig och effektiv organisation
  • förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten
  • bättre hälsa och minskad sjukfrånvaro bland skolans och förskolans personal.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.