Skolbibliotek i världsklass 2017

7 april, 2017

I år tar sex skolor i Lund hem utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, Backaskolan, Fäladsgården, Fäladsskolan, Katedralskolan, Polhemsskolan och Spyken.

Att skolbiblioteket ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision, stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga, erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser är bara några av kriterierna som måste uppfyllas för att kunna kalla sig ett skolbibliotek i världsklass.

Viktigast är skolbibliotekarien som ska inspirera till läsning och hjälpa elever med verktyg för källkritik, informationssökning och digitala lärresurser.

- Utmärkelsen är erkännande för vårt pågående utvecklingsarbete med styrdokumenten, säger Pontus Degrell, bibliotekarie på Katedralskolan i Lund. Vi i bibliotekspersonalen siktar på att vara medpedagoger och att samarbeta med lärarna för att nå eleverna på bästa vis. Både bibliotekarier, biblioteksassistent och IT-resurser arbetar tillsammans för att få ett helhetsgrepp kring det digitalalärandet.

Bibliotikarier på Katedralskolan
Bibliotekarierna Caroline Fajte och Pontus Degrell, Katedralskolan

DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, delar ut priset varje år och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion. Det är verksamheten och skolbibliotekspersonalens kompetens som belönas. Nytt i årets ansökningar är att det finns en tydlig koppling mellan skolbibliotekens läsfrämjande arbete och arbetet med medie- och kommunikationskunnighet. Nytt är också hänvisningar till HBTQ samt Skolverkets utbildningsmoduler.

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.