Rättelse

15 mars, 2017

Felaktiga siffror har förekommit om mobbningssituationen på den aktuella skola, där två pojkar fått gå kvar efter att de våldtagit en jämnårig flicka.

I en trivselenkät som tidigare genomförts på skolan uppgav 20 procent av eleverna att det finns någon eller några som brukar mobba andra och 21 procent uppger att det finns någon eller några som är mobbade. Olika medier har hänvisat till skolans likabehandlingsplan där enkätsvaren lyfts. Dessvärre förekom fel siffror i likabehandlingsplanen. Vi beklagar missen. 

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.