Pojkar som begått våldtäkt flyttas från skola

7 mars, 2017

Barn och skolförvaltningen Lund Stad beklagar det felaktiga beslutet om att låta två pojkar som begått våldtäkt på en jämnårig flicka gå kvar på skolan. Nu ska pojkarna få enskild undervisning på annan plats i Lund.

Det var i maj förra året som våldtäkten ägde rum utanför skolans lokaler. I december dömdes den av pojkarna som var över 15 år till samhällstjänst. Den drabbade fjortonåriga flickan har sedan brottet begicks fått stöd och undervisning på annan plats samtidigt som pojkarna har fått fortsatt undervisning på skolan. Men nu flyttas pojkarna.

– Vi har omvärderat situationen, säger Mats Jönsson, skoldirektör för Barn- och skolförvaltningen Lunds stad. Vi var inriktade på att hjälpa pojkarna att inte begå brott igen, men inser nu att vi borde ha agerat mer kraftfullt och det gör vi nu. Vi ville göra rätt, och eftersom det handlar om barn, är det alltid en svår avvägning, men i detta fall har vi gjort en felbedömning.

Båda pojkarna kommer nu att få enskild undervisning i annan del av Lund terminen ut i väntan på en mer långsiktig lösning. Den utsatta flickans välmående har hela tiden varit högsta prioritet och hon har fått hemundervisning och stöd och hjälp från olika instanser. Under en längre tid har det förts en dialog med flickans vårdnadshavare om skolgång utifrån hennes behov och planeringen är nu i slutfasen. 

Händelsen har väckt stor uppmärksamhelt i olika medier där bland annat ett citat om offer förekommit.

– Det är ett felaktigt uttryck, säger Mats Jönsson. Låt mig vara tydlig här. Det finns bara ett offer och det är förstås flickan.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.