Ny skola på Påskagänget i Dalby

17 januari, 2017

Den 23 november 2016 togs det beslut om att starta två förskoleklasser på Kattfotens förskola, med start höstterminen 2017.

Skolverksamhet på Påskagänget är ingen temporär lösning. Det finns sedan tidigare ett förslag om en ny permanent skola i Dalby. Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om investering av den nya skolan, men Barn-och skolförvaltning Lund Öster kommer att arbeta vidare med frågan om den fortsatta verksamheten för skola i södra Dalby till dess att en permanent placering är beslutad och genomförd.

Detaljplanearbetet för ny skoltomt och bostäder på del av fastigheten 31:49 (ligger nordväst om Mandelblommans förskola) i Dalby pågår. Frågan om byggstart för den nya permanenta skolan ligger hos kommunstyrelsen.

 - I väntan på investeringsbeslut om ny skola i Dalby kommer skolan på Påskagänget succesivt att utökas och vår målsättning är att hålla ihop skolverksamheten på ett ställe, berättar Martin Olsson, verksamhetschef i Dalby/Torna Hällestad.

I förskoleklasserna kommer rörelserummet användas i skolverksamheten. Från årskurs 1 kommer ämnet Idrott och hälsa förläggas på Hagalundskolan, dit eleverna kommer att få åka skolbuss.

- Vi återkommer när vi har fått mer information om byggstart gällande den nya permanenta skolan och när vi har kommit längre i arbetsprocessen gällande arbetet med ny rektor och medarbetare till förskoleklasserna på Påskagänget, säger Martin Olsson. 

Önskemål om skolplacering 2017

Påskagängets skola är ett valbart alternativ i samband med önskemål om skolplacering till förskoleklass 2017. Webbanmälan för önskemål om skolplacering hittar du under perioden 30/11 2016 -27/1 2017 här>>.

Frågor?

Välkommen att kontakta Martin Olsson, verksamhetschef Dalby/Torna Hällestad
E-post: martin.olsson@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.