Ny avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

22 november, 2017

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med 1 januari 2018. Avgiften för maxtaxan höjs årligen genom indexreglering.

Den högsta avgiftsnivån höjs från1362 kronor till 1382 kronor.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 45 390 kr per månad under 2017. I januari 2018 kommer denna summa höjas till 46 080 kr per månad.

Mer information om de nya avgiftsnivåerna för maxtaxan >>

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.