Nu kan elever söka till Hedda Anderssongymnasiet

16 november, 2017

Utbildningsnämnden har beslutat att starta Hedda Anderssongymnasiet redan höstterminen 2018. Skolan kommer att erbjuda ekonomiprogrammet och teknikprogrammet.

- Det är glädjande att kunna meddela att Hedda Anderssongymnasiet startar redan 2018. Utbildningsnämnden ser stora behov av nya gymnasieplatser i Lund de kommande åren och det är skälet till att vi startar Hedda Anderssongymnasiet redan hösten 2018, säger Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden (MP).
- Genom att etablera skolan redan nu ger vi tydliga signaler om att Lund svarar upp mot egen och andra kommuners efterfrågan på attraktiv utbildning, säger Anders Ebbesson.

Inför gymnasievalet i januari arbetar Utbildningsförvaltningen med att ta fram information om utbildningarna och skolan. Möjligheten för elever att söka utbildningar öppnas upp inom kort. Malin Dahlgren är Tf Rektor på Hedda Anderssongymnasiet och startar snartarbetet med rekrytering av personal. Hedda Anderssongymnasiet kommer lokaliseras i nuvarande Svaneskolans lokaler i avvaktan på att första etappen av de nya skolbyggnaderna står klara.

Utbildningsförvaltningen kommeri samverkan med Barn- och skolförvaltning Lunds Stad att bereda en trygg och bra skolgång för både grund- och gymnasieelever på Svaneskolan.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta:

Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden (MP)
Mobil: 0732-31 61 44
E-post: anders.ebbesson@lund.se

Malin Dahlgren, Tf Rektor Hedda Anderssongymnasiet
Mobil: 0734-48 52 42
E-post: malin.dahlgren@lund.se

Gymnasieantagningen i Lund, Utbildningsförvaltningen
E-post: antag@lund.se

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.