Mindre brand på Möllebackens förskola

4 oktober, 2017

En mindre brand utbröt under onsdagsmorgonen på Möllebackens förskola i Dalby. Inga barn är skadade och barnen har flyttats till intilliggande avdelningar.

Branden uppstod på en spis och släcktes av personalen. Räddningstjänsten har gjort efterkontroll och lokalerna vädras ut. Under resten av dagen och under morgondagen kommer dessa lokaler inte att användas i verksamheten. Tills nytt besked kommer Gullvivan att vara öppnings- och stängningsavdelning.

Medarbetarna på förskolan har tagit kontakt med alla vårdnadshavarna för barnen på småbarnsavdelningen som är på förskolan idag. Två av medarbetarna är förda tills sjukhus för kontroll.

Pedagogerna på förskolan har talat med barnen i sina respektive barngrupper om det inträffade. Man har tagit upp barnens frågor och reaktioner i samtal tillsammans. Dessa samtal kommer att fortsätta så länge barnen har behov av det.

Kontaktpersoner

Vänd er till förskollärare Ann-Louise Stjernbecker på tel 046 359 66 41 eller verksamhetschef Per Wickström 046 359 79 31 om ni har frågor om det händelsen.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.