Nya gymnasieskolan döps efter Skånes första kvinnliga student

19 september, 2017

Utbildningsnämnden har beslutat att Lunds nya gymnasieskola får namnet Hedda Anderssongymnasiet. Hedda Andersson var den första kvinna som tog studentexamen i Skåne och Sveriges andra kvinnliga läkare.

– Hedda Andersson står för klokskap, mod och framtidstro. Hon knyter även samman Lunds historia med en framtid som präglas av allas lika rättigheter, något vi vill att den nya gymnasieskolan ska kännetecknas av, säger Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden.

Vi var eniga i nämnden om att det var dags för ett kvinnonamn. Hedda Andersson tog student- och medicinexamen uppbackad av sin mormor och sin mor. I en tid när kvinnor hade begränsad tillgång till högre utbildning var det modigt gjort. En sann bragd. Hedda Andersson-gymnasiet ska inspirera och stödja våra elever till motsvarande insatser, säger Stig Svensson, vice ordförande i utbildningsnämnden.

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolorna i Lund skulle utökas med en gymnasieskola till. Den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha plats för minst 2 000 elever. Utbildningsnämnden har utgått från kända Lundaprofiler och det geografiska läget. När man landade i ett namn var det naturligt att välja en kvinna som vågade gå före.

Läkaren Hedda Andersson, den första kvinnliga studenten i Skåne och bördig efter sju generationer av de man kallade ”kloka gummor” är ett lysande exempel på hur man med hårt arbete och framtidstro kan nå högt satta mål och dessutom bana väg för alla som kommer efter, säger Louise Rehn Winsborg, andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Vem var Hedda Andersson?

Hedda Albertina Andersson föddes 24 april 1861 i Malmö och dog 7 september 1950 i Lund. Hon tog studenten som privatist i en tid då läroverken inte var öppna för flickor med undantag för Stockholm där det fanns ett kvinnligt läroverk som ledde till studentexamen.1880 började Hedda Andersson studera medicin i Lund och 1892 tog hon sin examen som Sveriges andra kvinnliga läkare. Under några år arbetade Hedda Andersson som privatpraktiserande läkare i Malmö och flyttade sedan till Stockholm.

För mer information eller frågor

Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden (MP)
Mobil: 0732-31 61 44
E-post:anders.ebbesson@lund.se

Stig Svensson, vice ordförande i utbildningsnämnden (S)
Mobil:0730-63 68 93
E-post:stig.svensson@lund.se

Louise Rehn Winsborg, andre vice ordförande i utbildningsnämnden (M)
Mobil:0705-50 19 36
E-post:louise.rehn-winsborg@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.