Lund är en av Sveriges bästa skolkommuner

5 oktober, 2017

Lunds kommun är Sveriges tionde bästa skolkommun, enligt Lärarförbundets rankning. Resultatet innebär att Lund klättrar sex placeringar jämfört med förra året och att kommunen är bäst bland alla storstadskommuner.

Lärarförbundet presenterar varje år en rankning av landets 290 kommuner och utgår från utifrån 13 olika kriterier. Rankningen är heltäckande och omfattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem. Den tar även hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bakgrundsfaktorer, som andelen nyinvandrade elever och föräldrarnas utbildningsnivå, genom ett så kallat likvärdighetsindex.

-Vi ska ha en skola och förskola av högsta kvalitet som erbjuder en jämlik och likvärdig utbildning då skolan är grunden till människors möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det hårda arbete vi och vår personal har gjort har gett tydligt resultat. Med den nya skolorganisationen som införs 2018 höjer vi ambitionerna och kommer att ta ytterligare kliv för att fortsätta att stärka förskolan och skolan och förbättra likvärdigheten, säger Elin Gustafsson (S) kommunalråd.

Lund har gått framåt i flera viktiga parametrar i årets ranking. Bland annat går Lunds kommun framåt i rankingen vad gäller andelen utbildade lärare och lärartätheten.

- Det är glädjande att se att det hårda arbete vi lagt ner, över blockgränserna, börjar ge resultat. Den negativa trenden verkar vara bruten.Vår fantastiska personal är såklart de som ska ha det mesta av äran, men även Lunds engagerade föräldrar har en stor del i förbättringen. Nu hoppas vi på fortsatt positiv utveckling, säger Christer Wallin (M) oppositionsråd.

Mer information

Här kan du läsa hela rankningen: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.