Kraftig uppgång för betygen i Lunds grundskolor

5 juli, 2017

Lunds skolor visar en stark förbättring de senaste fyra åren trots en hög nivå sedan tidigare. Sammanlagt har slutbetyget för Lunds niondeklassare stigit med drygt tio poäng. Det framgår av färsk statistik från Barn- och skolförvaltningarna i Lund.

– Det är ett mycket glädjande besked även om det inte är oväntat, säger Mats Jönsson, skoldirektör på Barn- och skolförvaltning Lunds stad. Att fortsätta utvecklas från en redan hög nivå är en tuff utmaning. Min bedömning är att de goda resultaten till stor del beror på att våra duktiga pedagoger och skolledare så framgångsrikt utvecklat undervisningen genom bedömning för lärande, en metod för bland annat återkoppling mellan elev och lärare.

I Lund har niondeklassarnas slutbetyg traditionellt legat en bra bit över riksgenomsnittet som förra året var 224 meritvärdespoäng av maximala 340. Ofta går kommuners resultat lite upp och ned men i Lunds skolor har slutbetygen ökat med drygt 10 meritvärdespoäng mellan 2014 och 2017. Det är en markant förbättring jämfört med resten av Sverige som mellan 2014 och 2016 hade en ökning med 1 poäng. Under 2017 fortsatte Lunds resultat uppåt till 252 meritvärdespoäng medan Skolverket ännu inte har släppt siffrorna för hela riket.

– Det förekommer ibland farhågor om en betygsinflation men skillnaden mellan Lunds resultat och rikets kan inte förklaras av det. Lunds lärare är generellt tuffare i sin betygsättning än landet i övrigt och det inget som har ändrat sig under de här åren, säger Mats Jönsson.

Siffrorna på meritvärdespoäng inkluderar nyanlända elever, både i Lund och riket i stort. Många nyanlända började i svensk skola under läsåret 2015-2016 och och Lund tog emot en hel del ensamkommande pojkar i årskurs 9. För ett flertal kommuner och riket i stort sjönk det sammanlagda genomsnittliga meritvärdet för året men i Lund klarade man att behålla den uppåtgående kurvan. Däremot följer Lund den nationella trenden där flickor i genomsnitt har högre meritvärde än pojkar.

Fotnot.
Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen. Eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det att synliggöra elevernas kunskaper under arbetets gång, att ge riktad återkoppling i rätt tid samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisning och anpassar den efter eleverna.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.