Dömd lärare får inte jobba kvar i Lunds kommun

20 oktober, 2017

Läraren som stod åtalad för två fall av sexuellt ofredande av elever dömdes på fredagen av Lunds tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter i det ena fallet. Med anledning av den fällande domen mot läraren och en samlad bedömning av lärarens lämplighet avslutar nu Barn- och skolförvaltning Lunds stad lärarens anställning.

- Vår främsta prioritering är elevernas trygghet. Men det rättsliga utfallet och den samlade bedömning som gjorts av förvaltningen, så delar jag slutsatsen att det varken är lämpligt eller möjligt att läraren har kvar sin anställning på skolan och i Lunds kommun, säger Monica Molin (S), ordförande i barn- och skolnämnd Lunds stad.

Det var i mitten av mars i år som skolans rektor blev kontaktad av en förälder till en elev om att läraren skulle ha ofredat eleven. Rektorn stängde omedelbart av läraren och gjorde en polisanmälan. Under våren har flera informationsmöten hållits med vårdnadshavare på skolan, där man uppmanat att kontakta skolan och polisen om det skulle finnas fler berättelser. Ytterligare en händelse med en annan elev kom då till rektorns kännedom och även den polisanmäldes. Elevhälsa har under våren förstärkts på skolan och även Barnahus* har erbjudit stöd.


* Barnahus är ett samarbete mellan polisen, socialtjänsten, åklagarmyndigheten, rättsmedicin och Region Skåne.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.