Nyheter och nyhetsarkiv

En samling av våra aktuella och tidigare nyheter.

April

2021-04-14

Återgång till närundervisning för gymnasielever

Från och med den 26 april kommer de kommunala gymnasieskolorna återgå till närundervisning. Det beslutade utbildningsnämnden vid ett extra insatt möte 14 april.

Mars

2021-03-25

Extra stöttning för Lunds gymnasielever i vår

Vilka insatser krävs för elever som riskerar att inte nå sina mål? Det har Lunds kommuns gymnasieskolor nu kartlagt. Den 24:e mars fattade utbildningsnämnden beslut om en rad åtgärder för att minska konsekvenserna av distansundervisningen under pandemin.

2021-03-25

Beslut om avveckling fattat gällande förskolan Prenneelvan

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att avveckla färskolan Prenneelvan. I samband med avvecklingen, erbjuds förskolans barn plats vid annan förskola i Lunds kommun utifrån vårdnadshavares önskemål.

2021-03-25

Röda Stugans verksamhet flyttas till Delfinens förskola

Vid nämndsammanträde tisdagen den 23 mars fattade Barn- och skolnämnden beslut om att förskolan Röda stugan avvecklas och att förskolans barn erbjuds plats på Delfinens förskola. Nämnden tog också beslutet att flytta kommunens kvälls-, natt- och helgomsorg på Röda stugans förskola till Delfinens förskola.

2021-03-24

Fortsatt bra resultat för elever på Lunds kommunala gymnasieskolor

Eleverna på Lunds kommunala gymnasieskolor placerar sig fortsatt högt i jämförelse med elever på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings årliga mätning Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021.

2021-03-23

Ny konceptförskola med särskild satsning på utemiljön planeras i Stångby

En ny förskola med plats för 134 barn i Stångby ska nu beställas. Det beslutade barn- och skolnämnden under tisdagens sammanträde. Förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

2021-03-04

Polhemskolan sätter in åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets krav

I februari genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Polhemskolan och pekade på flera åtgärder som bör vidtas. Polhemskolan har satt in åtgärder och svaret till Arbetsmiljöverket är inskickat.

2021-03-02

Nu öppnar vi ansökan om prövning på vuxenutbildningen

Med anledning av covid-19 har ansökan om prövningar varit tillfälligt stängd. Lunds kommun öppnar nu ansökan om prövning igen. Nästa ansökningsperiod är 22 feb - 19 mars.

Februari

2021-02-25

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet

Distansundervisning första veckan efter sportlovet på högstadiet och gymnasiet i Lunds kommun. Smittspridningen i Skåne påverkar skolundervisningen fram till påsk.

Januari

2021-01-28

Modersmålsundervisningen fortsätter på distans

Fjärr- och distansundervisning för modersmålsundervisningen i årskurs 1-9 förlängs. Detta gäller både fristående och kommunala grundskolor. Beslutet gäller till 26 februari 2021.

2021-01-15

Dags att söka till gymnasiet

15 januari öppnar sökwebben för dig som ska ansöka till gymnasiet. Sista ansökningsdag är 15 februari.

2021-01-13

Skollunch till gymnasieelever och högstadieelever folkbokförda i Lund

Från och med 18 januari kommer både gymnasieelever och högstadieelever som är folkbokförda i Lunds kommun kunna beställa och hämta en matlåda som ersättning för skollunchen. Matlådan kan börja beställas från klockan 08:00, torsdagen 14 januari.

2021-01-11

Modersmålsundervisning övergår till fjärrundervisning

Från 11 januari övergår modersmålsundervisningen till att bedrivas som fjärrundervisning för årskurs 1-6 i den kommunala grundskolan.

2021-01-07

Fjärrundervisning för årskurs 7–9

I dag har barn- och skolnämnden, i samråd med skolledningen, fattat beslut om att övergå till fjärrundervisning för elever i årskurs 7–9 i Lunds kommunala grundskolor.

2021-01-07

Extra studiedag för grundskolan den 8 januari

I morgon, 8 januari, får elever i Lunds kommunala grundskolor en extra studiedag. Bakgrunden är den ökade spridningen av covid-19 och att det därför kan bli aktuellt med fjärrundervisning för årskurs 7–9.