Nyanlända barn, elever och vuxna

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och elever som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till LundaVälkomsten. Här gör även vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket ansökan till SFI (Svenska för invandrare).

Nyanlända förskolebarn

LundaVälkomsten hjälper även till med ansökan till förskola för nyanlända barn.

Elever i grundskoleåldern

Barn mellan 7-19 år deltar i gruppverksamhet på LundaVälkomsten under cirka 1-3 veckor då kartläggningar genomförs parallellt med undervisning i svenska som andraspråk och matematik. Under dessa veckor får vårdnadshavare och barn även information om det svenska utbildningssystemet och de som har barn i grundskoleåldern får hjälp att göra ett skolval.

Alla barn 6– 19 år träffar tillsammans med vårdnadshavare skolsköterska på LundaVälkomsten och har ett hälsosamtal.

Elever i gymnasieåldern

Elever i gymnasieåldern hänvisar vi efter tiden på LundaVälkomsten vidare till gymnasieskolan, oftast till introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som finns på Polhemskolan och Vipan.

Läs mer om nyanlända i gymnasieåldern

Sfi - svenska för invandrare

Planering och ansökan till SFI gör du på LundaVälkomsten. På LundaVälkomsten planerar du din utbildning tillsammans med lärare och Studie- och yrkesvägledare så att den passar dig och dina mål med studierna.

Läs mer om svenska för invandrare

 

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

LundaVälkomsten

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10
Postadress: LundaVälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Kontaktpersoner:

Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 
046-359 46 98
E-post:camilla.lantzjacobsson@lund.se

Reception SFI-ansökan
Telefon:
046-359 60 88
E-post:lundavalkomstenvux@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se