Nyanlända barn, elever och vuxna

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och elever som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till LundaVälkomsten. Här gör även vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket ansökan till SFI (Svenska för invandrare).

lundavälkomsten välkomsten nyanlända elever

Förskola

Vårdnadshavare som har nyanlända barn i åldern 0-5 år vänder sig till LundaVälkomsten för att få information om svenska förskolan samt hjälp med ansökan till förskola.

LundaVälkomsten

Grundskola

Nyanlända barn som är 7-15 år gamla och ska börja i grundskolan får komma till LundaVälkomsten. Här får de vara i 1-3 veckor tillsammans med andra nyanlända elever.

LundaVälkomsten

På LundaVälkomsten får du undervisning i svenska som andraspråk och matematik. Parallellt med undervisningen görs kartläggningar, där man tar reda på mer om barnens kunskaper och behov för att kunna ge dem rätt stöd när de börjar i den svenska skolan.
 
Vårdnadshavare och barn får även information om det svenska utbildningssystemet och hjälp med att välja skola.
 
Barnen får också träffa en skolsköterska på LundaVälkomsten för ett samtal om sin hälsa. Vårdnadshavaren är med vid mötet med skolsköterskan.

Elever i gymnasieåldern

Nyanlända elever i gymnasieåldern får komma till LundaVälkomsten. Här får de vara i 1-3 veckor tillsammans med andra nyanlända elever.

LundaVälkomsten

På LundaVälkomsten får de undervisning i svenska som andraspråk och matematik. Parallellt med undervisningen görs kartläggningar, där man tar reda på mer om elevernas kunskaper och behov för att kunna ge dem rätt stöd när de börjar i den svenska gymnasieskolan.

Under dessa veckor får vårdnadshavare och elever även information om det svenska utbildningssystemet. Eleverna får också träffa en skolsköterska på LundaVälkomsten för ett samtal om sin hälsa. Vårdnadshavaren är med vid mötet med skolsköterskan.

Efter tiden på LundaVälkomsten går eleven vidare till gymnasieskolan, oftast till introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som finns på Polhemskolan och Vipan.

Läs mer om nyanlända i gymnasieåldern

Sfi - svenska för invandrare

För att göra en ansökan till Sfi bokar du ett möte med oss på LundaVälkomsten, antingen via email eller telefon. 

lundavalkomstenvux@lund.se

046 - 359 60 88 

Läs mer om svenska för invandrare

Kontakt

LundaVälkomsten

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10
Postadress: LundaVälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Kontaktpersoner:

Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 
046-359 46 98
E-post:camilla.lantzjacobsson@lund.se

Reception SFI-ansökan
Telefon:
046-359 60 88
E-post:lundavalkomstenvux@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se