Naturskolan

Naturskolan är en resurs för alla förskolor och skolor i Lunds kommun. Det är alltså inte en skola med skolhus och elever.

Här är vi som jobbar på Naturskolan. Fr v Anders Wånge Kjellsson, Eva Persson, Carolina Lindeblad, Anna Ekblad och Lina Hällström.

Naturskolans uppdrag är att stimulera och stödja skolutveckling, naturvetenskap och hållbar utveckling – i klassrummet, på skolgården, i samhället, i landskapet. Verkligheten finns runt omkring oss. Det är där kunskapen ska sökas!

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se