Modersmål

I vissa fall har barn och ungdomar rätt till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Detta gäller för barn och ungdomar som kommer från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och där det här språket används i hemmet.

Barn i förskolan får modersmålsstöd, och elever i grundskolan och gymnasiet får modersmålsundervisning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Modersmålscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.