Skolorna i Lunds tätort

På den här sidan hittar du läsårstider för skolorna inom Lunds tätort.

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Kontrollera därför alltid med din skola om vilka terminstider och lovdagar som gäller.

Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Höstterminen 2018

Torsdag 16 augusti – torsdag 20 december 2018 (84 skoldagar)

Vårterminen 2019

Måndag 7 januari – onsdag 12 juni 2019 (94 skoldagar).

Förvaltningen rekommenderar att förlägga en utvecklingsdag måndagen 7 januari vilket gör att eleverna börjar vårterminen tisdag 8 januari.

Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar

Utvecklingsdagar*

29 oktober2 november (5 dagar) 7-15 augusti (7 dagar)
1822 februari (5 dagar) 19 november (1 dag)
15 – 18 april (4 dagar) 7 januari (1 dag)
31 maj (1 dag) 1 mars (kommungemensam, 1 dag)
7 juni (1 dag) 13-18 juni (4 dagar)
2 dagar**


Totalt antal lov- och utvecklingsdagar: 32 dagar

*rekommenderade dagar som skolorna disponerar över, lovdagar för eleverna

**bestäms lokalt i skolområdet, läggs ut under läsåret

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.