Lov och ledighet

Vem beslutar om ledighet?

Rektorn beslutar om en elev kan få ledigt eller inte. Om din ledighetsansökan gäller mer än tio dagar får inte någon annan är rektorn fatta beslut om ledighet. All ledighet för elever regleras i skollagen. En elev kan få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Detta står i skollagens7 kapitel i 18§.

Hur ansöker jag om ledighet för mitt barn?

Du ansöker om ledighet för ditt barn genom e-tjänsten, som du hittar en länk till längst ner på sidan.

Läsårstider

Du hittar läsårstiderna genom att välja förvaltning nedan. Välj den förvaltning som är ansvarig för det område där ditt barn går i skolan.

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Kontrollera därför alltid med skolan om vilka läsårstider och lovdagar som gäller.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ledighet

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.