Lov och ledighet

Det är rektorn som beslutar om ledighet. Om din ledighetsansökan gäller mer än tio dagar får inte någon annan är rektorn fatta beslut om ledighet. All ledighet för elever regleras i skollagen. En elev kan få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Detta står i skollagens 7 kapitel i 18 §.

Du ansöker om ledighet för en elev genom e-tjänsten som du hittar nedan.

Läsårstider

Du hittar läsårstiderna genom att klicka på förvaltningarna nedan. Välj den förvaltning som är ansvarig för det område där ditt barn går i skolan.

Läsårstiderna på sidorna är endast rekommenderade för skolorna. Eleverna har lovdagar när lärarna har utvecklingsdagar, och skolornas utvecklingsdagar kan variera från skola till skola.

Kontrollera därför alltid med skolan om vilka läsårstider och lovdagar som gäller.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningarna

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ledighet

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress:Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress:Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel):046-359 50 00
E-post:utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider:Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30. Under vecka 26-31 har kanlsiet öppet klockan 10.00-12.00.