Platser och urval

Vi ska erbjuda alla elever som är behöriga en plats på ett nationellt program. Vår strävan är att erbjuda alla elever en plats på sitt förstahandsval. Om fler söker till ett program än vad det finns plats för, utökas platserna på programmet så långt som möjligt. Finns det fler sökande än vad det finns plats för på programmet, gör vi ett urval utifrån en betygsräkning.

Vi räknar ut ditt meritvärde genom en betygsberäkning

Vi räknar ut ett meritvärde utifrån dina betyg som sökande.

Betygen värderas på följande sätt:

  • Betyg A = 20 poäng
  • Betyg B = 17,5 poäng
  • Betyg C = 15 poäng
  • Betyg D = 12,5 poäng
  • Betyg E = 10 poäng
  • Betyg F = 0 poäng.

Värdet av dina 16 bästa betyg läggs ihop och utgör ditt meritvärde. Har du betyg i ett språk i ämnet språkval får du tillgodoräkna dig detta som ett 17:e betyg.

Bli prövad i fri kvot om du har särskilda skäl

Du kan begära att få bli prövad i fri kvot, det vill säga att få en individuell bedömning, om du kan hänvisa till särskilda skäl. Kontakta i så fall studie- och yrkesvägledaren på din skola.