Inackorderingstillägg

Du som är elev i gymnasieskolan kan få inackorderingstillägg till och med första halvåret det år som du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom komvux och kommunen ska betala enligt skollagen 11 kap 21 §. Du som är elev i en fristående gymnasieskola söker bidraget från CSN.

Du kan få inackorderingstillägg om

  • du inte har sökt resebidrag och förutsätts bo inackorderad så du inte behöver resa till skolan
  • du studerar på heltid
  • du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 km reseavstånd enkel resa och/eller minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar räknas avståndet eller restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller går där det inte finns några sådana.

Ansökan om inackorderingstillägg

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet

Vi beräknar avståndet med hjälp av den kortaste resvägen i Eniros karttjänst. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

Avstånd i km Kronor/månad
0 - 100 km           1 550:-        
101 - 300 km 1 960:-
301 - 600 km 2 150:-
601 - 900 km 2 280:-
901 - 1200 km 2 600:-
1201 - km 2 850:-

Du kan i vissa fall beviljas inackorderingstillägg om

  • dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
  • dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
  • du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
  • du på grund av sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin den 15 oktober och den 15 februari. Du kan som tidigast få bidrag från och med den månad som du lämnar in ansökan. 

Ange din e-postadress om du vill ha ett förhandsbesked kring om vi kommer att bevilja eller avslå din ansökan om inackorderingstillägg. Ett definitivt beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan att du är elev där.

Anmäl ändringar som påverkar bidraget!

Gymnasieantagningen lämnar ytterligare upplysningar på telefonnumret 046-359 70 36.

Skicka din ansökan till: Gymnasieantagningen, Stora Södergatan 47 Box 138 222 23 LUND 

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/inackorderingstillagg

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.