Val och antagning

Du får söka till program på orter som hemkommunen knutit samverkansavtal med. Finns det inget samverkansavtal så får du fritt välja studieort. Kommunerna i Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktade individuella val inom området. För att få söka till gymnasieskolan i Lund måste du alltså vara folkbokförd i Lund eller i övriga Skåne eller i de fyra kommunerna i Blekinge.

Att söka till gymnasieskolan

Behörighet

För att få söka till gymnasieskolans nationella program måste du vara behörig.

Generell behörighet

Du ska vara under 20 år och inte ha gått en gymnasieutbildning.

Särskilda behörighetskrav till högskoleförberedande program

Lägst betyget Godkänd i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst nio andra ämnen.

Till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet måste du som lägst ha betyget godkänd i geografi, historia, religionskunskap samt samhällsvetenskap.

Till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du som lägst ha betyget godkänd i biologi, fysik och kemi.

Särskilda behörighetskrav till yrkesförberedande program

Lägst betyget godkänd i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen.

Undantag för behörighet i engelska

Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du ändå anses behörig om du på grund av personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en betydande del av din grundskoletid och bedöms har förutsättningar att klara dina studier på det sökta programmet.
Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola.

Ansök till gymnasieskolan

Du söker till gymnasieskolan digitalt.  För att kunna ansöka online behöver du en inloggning. Du som går i årskurs 9 i Skåne får ett personligt lösenord av din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går i årskurs 9 kan du registrera dig hos gymnasieantagningen för att få ett lösenord. På Skånegy kan du även chatta med en studie- och yrkesvägledare.

Webbanmälan till gymnasiet på Skånegy

Erbjudande om plats och urval

Vi ska erbjuda alla elever som är behöriga en plats på ett nationellt program. Vi strävar efter att erbjuda alla elever en plats på sitt förstahandsval. Om fler söker till ett program än vad det finns plats för, utökas platserna på programmet så långt som möjligt. Finns det fler sökande än vad det finns plats för på programmet, gör vi ett urval utifrån en betygsräkning.

Vi räknar ut meritvärdet genom en betygsberäkning

Vi räknar ut ett meritvärde utifrån den sökandes betyg.

Betygen värderas utifrån följande skala:

 • A = 20 poäng,
 • B = 17,5 poäng
 • C = 15poäng
 • D = 12,5 poäng
 • E = 10 poäng
 • F =0 poäng.

Värdet av dina 16 bästa betyg läggs ihop och utgör ditt meritvärde.Har du dessutom betyg i ett språk i ämnet språkval får du tillgodoräkna dig detta som ett 17:e betyg.

Fri kvot

Om du har särskilda skäl kan du begära att bli prövad i fri kvot. Detta innebär att du får en individuell bedömning vid antagningen till de program du har sökt till. Kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan för mer information.

Tidplan för antagning

 1. 15 februari är sista ansökningsdag. När du är klar med din ansökan lämnar du ansökan/kvittensen till din studie- och yrkesvägledare på din skola eller till skolkontoret i din hemkommun.
 2. I mitten av april kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på sökwebben och se ditt preliminära antagningsbesked. Har du ansökt med en pappersansökan får du ett skriftligt besked med posten.
  www.skanegy.se
 3. Mellan 25 april och 15 maj kan du göra omval. Du kan då lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val.
 4. Första veckan i juli får du ett meddelande med post om att du kan gå in på sökwebben och se ditt slutliga antagningsbesked. Där hittar du även information om hur du svarar på ditt antagningsbesked.
  www.skanegy.se
  Du kan inte överklaga ett antagningsbeslut. Om tycker tycker att det har begåtts ett fel, ska du naturligtvis påpeka detta. Du skickar i så fall in en skriftlig anmälan till antag@lund.se, så försöker vi rätta till eventuella fel.
 5. 23 juli är sista svarsdag och sista dagen för att komplettera ditt slutbetyg med eventuella nya betyg.
 6. Reservantagningen pågår från början av augusti till mitten av september. Du kan se ditt reservnummer på sökwebben. Om du svarat att du vill stå kvar som reserv till ett högre val, blir du erbjuden en plats så snart det är din tur. Det val du tidigare var antagen till, tas då automatiskt bort. De första reservbeskeden skickas ut med post. Närmare skolstarten kontaktar vi dig på telefon, e-post eller sms.
  www.skanegy.se
 7. 14 september avslutar vi antagningen. Därefter är det rektorn på respektive gymnasieskola som avgör ifall du kan bli antagen om en plats blir ledig.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/antagning