Studieekonomi, resor och boende

Du som studerar på gymnasiet eller går gymnasiala kurser på folkuniversitetet, har möjlighet att söka olika bidrag, för att underlätta för dig och dina studier.

Resebidrag

Vem kan söka?

 • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
 • Att avståndet mellan din bostad och skolan är minst 6 km cykelväg enkel resa.
 • Du studerar på en gymnasieskola, Komvux eller gymnasiala kurser på folkuniversitetet.
 • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
 • Du kan söka resebidrag till vårterminen det år du fyller 20 år. Från och med hösten du fyller 20 år vänder du dig till CSN

Ansök om resebidrag

Du kan inte få inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön samtidigt som du får resebidrag.

Det är viktigt att du gör en ansökan inför varje läsår, så snart du vet att du är antagen eller beslutat att fortsätta dina studier. För elever som inte fyllt 18 år behöver vårdnadshavare genomföra ansökan.

Har du mer än 6 km till närmsta hållplats från din bostad kan du även ansöka om tilläggsbidrag på 326 kronor per månad.

Du som bor växelvis hos båda dina föräldrar har möjlighet att söka om du har minst 6 km cykelväg till skolan från den ena föräldern och du bor ungefär lika mycket i båda hemmen. Båda dina föräldrar måste bo i Lunds kommun.
Du behöver ansöka via blankett och kan inte använda e-tjänsten.
Ansök om resebidrag vid växelvist boende

Skolkort

Skolkortet är giltig i hela Skåne, dygnet runt under vardagar (fredagar fram till 24:00) från den 12 augusti 2020 till och med den 18 juni 2021. Kortet kommer att gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet gäller för fritt resande med Skånetrafikens bussar, tåg och stadstrafik. Mer information om skolbiljetten finns att läsa hos Skånetrafiken:

Läs mer på Skånetrafikens webbplats 

Du som redan har ett kort

Du som redan har ett skolkort och ska läsa vidare behåller kortet. Kortet kommer att aktiveras på nytt när dina ansökan har beviljats. Tänk därför på att spara kortet! Detta gäller även dig som fick kortet i grundskolan.

Du som ansöker för första gången

Ditt kort skickas hem till dig inom cirka en vecka från det att din ansökan är beviljad. Skolkortet behåller du sedan under hela din studietid.

Kontantersättning

I stället för skolkort kan du få kontantersättning. Ersättningen motsvarar den kostnad (exklusive moms) som kommunen har för ett resekort, för läsåret 2020/2021 är summan 6 550kr. Du får halva summan innan siste januari och andra halvan innan siste september. Ansökan skall göras varje läsår och görs via e-tjänsten.

Observera att utlämnat skolkort inte kan bytas till kontantersättning eller tvärtom, efter terminsstart.

Borttappat kort eller att kortet inte fungerar

Om du är elev på en av våra kommunala gymnasieskolor tar du kontakt med skoladministratören på din skola.
Kommunala gymnasieskolor i Lund

Går du på en fristående skola eller på en skola i en annan kommun tar du kontakt med utbildningskansliet resebidrag@lund.se

Ersättningskort kostar 180 kr och betalas med Swish när du köper kortet.

Om du flyttar från kommunen eller avbryter dina studier

Om du flyttar från Lunds kommun, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag och ditt kort kommer att avaktiveras. Men behåll gärna kortet, om du tar upp dina studier igen.

Byte av skola

Om du byter skola behöver du ansöka på nytt, du behåller dock samma kort, som återaktiveras när ansökan är godkänd.

Inackorderingstillägg

Du kan få inackorderingstillägg om:

 • Du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig närmare skolan.
 • Du studerar på heltid.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 km reseavstånd enkel resa och/eller minst 2 timmars restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar räknas avståndet eller restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. Vi förutsätter att du reser med allmänna kommunikationer eller går/cyklar där det inte finns några sådana.

Du kan också få inackorderingstillägg om:

 • Dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
 • Dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
 • Du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
 • Du på grund av sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.

Det är inte möjligt att ha både inackorderingstillägg och resebidrag (skolkort eller kontantersättning) samtidigt.

Ansökan om inackorderingstillägg

 

Hur mycket kan jag få i inackorderingstillägg?

Inackorderingstilläggets storlek beror på reseavståndet. Vi beräknar avståndet med hjälp av den kortaste resvägen i Eniros karttjänst. Restid i Skåne beräknar vi med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.

Avstånd i km Kronor/månad
0 - 100 km           1 580 kr        
101 - 300 km 1 960 kr
301 - 600 km 2 150 kr
601 - 900 km 2 340 kr
901 - 1200 km 2 600 kr
1201 - km 2 850 kr

Tillägget betalas ut två gånger per läsår

Du kan söka och få inackorderingstillägg beviljat för ett helt läsår, det vill säga vanligtvis för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vi betalar ut tillägget en gång per termin den 15 oktober och den 15 februari. Du kan som tidigast få bidrag från och med den månad som du lämnar in ansökan. 

Beslutet

Beslut skickar vi ut i början av september efter att vi undersökt med den mottagande skolan, att du är elev där.

Bidrag till läromedel och skolmåltider

Du som studerar vid folkhögskola eller på gymnasienivå på Komvux och inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan ansöka om bidrag till skolböcker och skolmåltider. Du kan söka bidraget höstterminen det år du fyller 18 år till och med vårterminen då du fyller 20 år.

ANSÖK OM LÄROMEDEL OCH SKOLMÅLTIDER

Överklaga

Om du får avslag på din ansökan om resebidrag eller inackorderingstillägg har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagan behöver göras skriftligen och skickas till oss inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. I överklagan behöver du redogöra vilket beslut du vill överklaga (med ärendenummer) och hur du vill att beslutet ska ändras. När Utbildningsnämnden fått in din överklagan kommer den att skickas vidare till Förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska upphävas eller inte. Du kan skicka din överklagan till Utbildningsnämnden, box 41, 221 00 Lund eller lämna den på Utbildningsförvaltningen, Stora Södergatan 47 i Lund.