Välkommen till informationsmöte om Hedda Anderssongymnasiet

19 oktober, 2017

Alla intresserade är välkomna till ett första informationsmöte om hur Lunds kommun planerar bygget av den nya gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, på Svaneskolans tomt.

Hedda Anderssongymnasiet

Representanter från stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen/Lundafastigheter och utbildningsförvaltningen kommer att finnas på plats under kvällen för att berätta om projektet och svara på frågor.

Observera att detta är ett informationsmöte. Det formella samrådet om detaljplanen kommer att hållas tidigast sommaren 2018.

Plats: Svaneskolans aula, Möllegatan 6
Tid: 7 november, klockan 18.00-20.00

Välkommen!

Foto: Kennet Ruona

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.