Hur kommer området kring den nya skolan att se ut?

14 september, 2017

För att bygga en ny gymnasieskola krävs inte bara ett politiskt beslut utan en lång rad beslut som styr färdvägen mot ett och samma mål.

Det handlar inledningsvis om ett antal inriktningsbeslut, som senare mynnar ut i konkreta ärenden som investeringsbudget, detaljplan, bygglov och - inte minst - vad den nya gymnasieskolan ska heta (för dig som är nyfiken: håll ut! Snart kommer skolans namn att presenteras!)

Ett viktigt steg på vägen är också Byggnadsnämndens inriktningsbeslut för stadsbyggnadsfrågorna kring den nya skolan. Den visar bakgrund och målbild för hur området kan utvecklas men ger inte svar på exakt hur utan detta fastställs först under 2018.

I bilagan nedan kan du läsa inriktningsbeslutet i sin helhet!

Relaterad information

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.