Ny gymnasieskola i Lund

I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att gymnasieskolan i Lund ska utökas med en gymnasieskola till. I nuläget finns gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhem och Vipan. Den nya gymnasieskolan ska uppföras på tomten för Svaneskolan och ha minst 2 000 elever. Svaneskolan ska fortsatt ha en grundskola för skolår 79 och ha upp till 400 elever men kommer att flytta till Parkskolan.

Under hösten 2017 väntas utbildningsnämnden fatta beslut om vad den nya skolan ska heta!

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyagymnasieskolan

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.