Ekonomi, Studiebidrag

Du som studerar på gymnasieskolan får studiebidrag till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. Studiebidraget kanbestå av tre olika bidrag:

  • Studiebidrag, som är på 1 050 kronor i månaden, och som du får från och med kvartalet efter att du har fyllt 16 år. Du behöver inte söka det här bidraget, utan du får det varje månad i efterskott. (4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen.)
  • Extra tillägg, för dig som behöver extra bidrag. Du söker extra tillägg på en särskild blankett hos kuratorn på skolan eller hos CSN. (Se länken nedan.)
  • Inackorderingstillägg som du söker hos din hemkommun om du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Studiemedel kan du söka från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Du hittar ansökningsblanketter CSN eller hos kuratorn på skolan.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.