Ekonomi, Studiebidrag

Du som går i gymnasiet får studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år. Bor du på annan ort kan du få inackorderingsbidrag.

  • Studiebidrag,  får du från och med du har fyllt 16 år. Du behöver inte söka det här bidraget, utan du får det varje månad i efterskott.
  • Inackorderingstillägg som du söker hos din hemkommun om du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Studiemedel kan du söka från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Du hittar ansökningsblanketter CSN eller hos kuratorn på skolan.

Läs mer om studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag på CSN:s webbplats, se länken nedan.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.