Efter skolvalet

I mars får du besked om tilldelning av skolplats. Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet finns tillgängligt. Du som ansöker via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång. När du fått ditt besked kan följande information vara bra att känna till. Exempelvis som uppsägning av plats i förskola, ansöka om skolskjuts, med mera.

Plats i fritidshem

Har ni i samband med skolvalsansökan också önskat plats i fritidshem, börjar platsen att gälla automatiskt från och med första skoldagen. Ditt barn får fritidshem på skolan som ni har fått plats på. Fritidshem erbjuds först när skolan startat. Behöver ni omsorg innan skolstart erbjuds detta på nuvarande förskola.

Uppsägning av förskoleplats

Har barnet haft placering vid förskola, kommer denna plats automatiskt att sägas upp vid skolstart. Önskar ni att placeringen vid förskola ska upphöra vid tidigare datum så måste platsen sägas upp via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Uppsägning av plats inom kommunal förskola och fritidshem

Ansökan om skolbyte

Är ni inte nöjda med er skolplacering så kan ni ansöka om skolbyte. Information om skolbyte samt ansökan hittar ni på kommunens hemsida.

Ansök om och byta skola

Tacka nej till erbjuden plats

Har ni fått plats på en skola men ämnar tacka nej till den på grund av exempelvis flytt från kommunen? Meddela detta genom att använda blankett för utskrivning som ni hittar på kommunens hemsida. Skicka utskrivningsblanketten till skolan ni fått skolplacering vid.

Blankett: Utskrivning av elev i grundskolan

Överklagan

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du går tillväga.

Du kontaktas av skolan

Skolan som ditt barn har blivit tilldelad, kommer att kontakta dig innan skolstart för att informera närmare om skolan och klassen som ditt barn ska börja i. Innan ditt barn ska börja förskoleklass brukar det erbjudas tillfällen att få träffa sina blivande skolkamrater och de pedagoger som ska arbeta i klassen. 

Önska modersmålsundervisning

Efter att ditt barn tilldelats skolplacering, kan ni kontakta skolan för att lämna önskemål om modersmålsundervisning.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/efterskolvalet