Skolskjuts

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts eller skolbusskort om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen har anvisat. Det gäller för elever som är folkbokförda i Lunds kommun.

Skolskjuts erbjuds till:

  • elever i år F–3 som har mer än 2 km till anvisad kommunal skola
  • elever i år 4–6 som har mer än 3 km till anvisad kommunal skola
  • elever i år 7–9 som har mer än 4 km till anvisad kommunal skola

Har ni valt en annan skola, kommunal eller fristående, som är längre bort från hemmet än den som anvisats av kommunen, har eleven inte rätt till skolskjuts.

Om ditt barn har behov av skolskjuts ska du anmäla detta till skolans rektor.

I dokumentet "Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort" nedan hittar du kommunfullmäktiges beslut i sin helhet.

Samordnad skoltransport

Elever som går i grundsärskolan och elever i kommunövergripande undervisningsgrupper eller lokalt integrerade grupper (LIG) har rätt till samordnad skoltransport.

Går ditt barn i grundsärskolan och tillfälligt behöver ändra tid för skolskjutsen?

Kontakta Markentreprenad mellan kl. 06.15–17.30.

Telefonnummer: 046-359 71 20 E-post: persontransporter@lund.se

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts (i form av jojo-kort) om du har delad vårdnad och ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. Ovanstående avståndsregler ska vara uppfyllda mellan skolan och den vårdnadshavare som bor längst från skolan. Både du och den andra vårdnadshavaren måste vara folkbokförda i Lunds kommun.

Skicka din ansökan till skolans rektor.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolskjuts

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se