Skolskjuts

I vissa fall har en elev i grundskolan alltid rätt till kostnadsfri skolskjuts eller skolbusskort.

Detta gäller

  • elever i år F3 som har mer än 2 km till skolan
  • elever i år 46 som har mer än 3 km till skolan
  • elever i år 79 som har mer än 4 km till skolan.

Om ditt barn har behov av skolskjuts ska du anmäla detta till skolans rektor.

I dokumentet "Normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort" nedan hittar du kommunfullmäktiges beslut i sin helhet.

Egen transport till och från skolan

En elev har rätt att välja en annan skola, såväl kommunal skola som fristående skola, än den skola eleven hänvisas till av barn- och skolnämnden. I de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda ska eleven erbjudas skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen.

Du kan söka ersättning för resekostnader om du har delad vårdnad och ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. Både du och den andra vårdnadshavaren måste vara folkbokförda i Lunds kommun. Skicka din ansökan till barn- och skolnämnden.

Så kallad "kompisåkning" innebär att en elev som inte är berättigad till skolskjuts åker med en skolkamrat till skolan i skolskjutsen i mån av plats. "Kompisåkning" är endast tillåten i mån av plats och du som vårdnadshavare måste fylla i blanketten "Fyll i intyg om kompisåkning med skolskjuts". Den här blanketten ska lämnas vid varje tillfälle till chauffören på skolskjutsen.

Har du har barn i särskolan och tillfälligt behöver ändra tid för skolskjutsen?

Kontakta Markentreprenad mellan kl. 06.15–17.30.

Telefonnummer: 046-359 71 20
E-post: persontransporter@lund.se

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolskjuts

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se