Skolskjuts

Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts eller skolbusskort om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen har anvisat.

Elever i grundskolan, som är folkbokförda i Lunds kommun, har rätt till kostnadsfri skolskjuts eller skolbusskort om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen har anvisat. Elever som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, som är längre bort från hemmet än den som anvisats av kommunen, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts erbjuds till:

  • elever i år F–3 som har mer än 2 km till anvisad kommunal skola
  • elever i år 4–6 som har mer än 3 km till anvisad kommunal skola
  • elever i år 7–9 som har mer än 4 km till anvisad kommunal skola

 

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som uppfyller avståndskraven för skolskjuts till anvisad skola, blir erbjudna skolskjuts vid terminsstart och behöver därför inte göra en ansökan.

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som inte uppfyller avståndskraven men av andra omständigheter har behov av skolskjuts till anvisad skola, behöver ansöka om skolskjuts för en individuell bedömning. Andra omständigheter kan vara trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan skickas till rektorn där eleven går.

Samordnad skoltransport

Elever som går i grundsärskolan och elever i kommunövergripande undervisningsgrupper kan ansöka om samordnad skoltransport.

Går ditt barn i grundsärskolan och behöver tillfälligt ändra tid för skolskjutsen?

Kontakta Markentreprenad:

Telefonnummer: 046-359 71 20, kl. 06.15–17.30

E-post: persontransporter@lund.se

Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts om du har delad vårdnad och ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. Ovanstående avståndsregler ska vara uppfyllda mellan skolan och den vårdnadshavare som bor längst från skolan. Både du och den andra vårdnadshavaren måste vara folkbokförda i Lunds kommun.

Kontakta skolans rektor för att ansöka.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skolskjuts

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se