Frågor och svar

Under mars månad skickas placeringsbeslut ut för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar kring hur urvalet görs.

Fråga
Hur ofta förekommer det att vårdnadshavarnas önskemål inte kan tillgodoses?
Vad är relativ närhet?
Hur kommer syskonförturen att fungera? Måste det vara biologiska syskon?
Vad menas med att ett aktivt val prioriteras före ett icke-val? Och vad händer om vi inte gör något val?
Är en skola nära hemmet alltid den skola som ligger närmast oss?
Varför har ni gjort om urvalsprinciperna?

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se