Besked om skolplacering för förskoleklassen

Under vecka 11 skickas placeringserbjudande ut för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Under vintern har barn- och skolnämnderna fattat beslut om nya urvalsprinciper och tillämpningar av dessa. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar kring urvalsprinciperna.

Frågor och svar om besked om skolplacering i förskoleklass

Fråga
Hur ofta förekommer det att vårdnadshavarnas önskemål inte kan tillgodoses?
Vad är relativ närhet?
Hur kommer syskonförturen att fungera? Måste det vara biologiska syskon?
Vad menas med att ett aktivt val prioriteras före ett icke-val? Och vad händer om vi inte gör något val?
Är en skola nära hemmet alltid den skola som ligger närmast oss?
Varför har ni gjort om urvalsprinciperna?

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se