Vikingaskolan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan. Vi finns i den sydöstra delen av Lund!

Årskurs F–9

Vikingaskolan är en F9-skola med förberedelseklass på Linero i sydöstra Lund.

Besök gärna Vikingaskolans webbsida för mer information om oss och om vår dagliga verksamhet. Du kan också kontakta oss på telefon eller e-post. Alla kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Så här jobbar vi

Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där all personal tillsammans arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt.

Skolans vuxna ska vara goda förebilder för eleverna och alltid uppträda därefter. Vikingaskolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar och bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.

All undervisning sker i nära relationer mellan vuxna och elever. Vi arbetar med täta kontakter med vårdnadshavare, ger kontinuerliga elevomdömen och välkomnar idéer och synpunkter som kan förbättra skolarbetet.

Som vårdnadshavare är du naturligtvis alltid välkommen att besöka Vikingaskolan, så att du kan få möjlighet att följa undervisningen i praktiken.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vikingaskolan

Kontakt

Vikingaskolan

Besöksadress: Egils gränd 16, 224 75 Lund
Karta: Se Vikingaskolan på karta
Telefon: 046-359 78 31 , 046-359 78 32
Frånvaroanmälan elever: 0515 - 777611
Frånvaroanmälan personal: 046-359 78 32

Rektor 4–9: Carl Forsblad
Telefon: 046-359 78 34
E-post: carl.forsblad@lund.se

Biträdande rektor F–3 och fritidshem: Kate Femø Fondin
Telefon: 046-359 40 64
E-post: kate.femofondin@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se