vallkärra

Vallkärra skola

Välkommen till en gammal, genuin skola i norra Lund

Årskurs F–6

Om oss

Vallkärra skola är en F-6-skola med cirka 115 elever som kännetecknas som skolan med det stora hjärtat.

Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus.​ Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Vi arbetar tillsammans utifrån gemensam värdegrund i samarbete med föräldrarna grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.

Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sin erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas.

Så här jobbar vi

Elevinflytande är viktigt och vi har flera råd på skolan, bland annat miljöråd, matråd, biblioteksråd och skolråd. Det är inte bara i de olika råden som eleverna kan påverka och engagera sig. Våra elever känner stort ansvar för sin skola och har mycket inflytande över sin arbetsmiljö.

Eleverna har arbetat och arbetar med olika teman kring miljö och hållbar utveckling . Arbetet som vi har gjort tillsammans lämnades in i en rapport till "Håll Sverige rent", och vi lämnar in varje läsår. Rapportengodkänns av organisationen och vi får då behållavårt "Grön Flagg"-certifikat och flagga.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vallkarraskola

Kontakt

Vallkärra skola

Postadress: Kävlingevägen 103, 226 50 Lund
Karta: Se Vallkärra skola på en karta
Telefon: 046-359 72 63
Frånvaroanmälan: 046-359 72 63

Rektor: Enikö Bernàt
Telefon: 046-359 49 83
E-post: eniko.bernat@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se