Svaneskolan

Svaneskolan

På Svaneskolan har vi eleverna och kunskapen i centrum.

Årskurs 7-9

Svaneskolan är centralt belägen i Lund mellan Stadsparken och idrottsplatsen, hösten 2020 flyttar vi tillfälligt till Parkskolan, under tiden som nya Hedda Anderssongymnasiet/ nya Svaneskolan byggs upp. 

Klicka här för att läsa mer om byggprocessen!

Så här jobbar vi

Svaneskolan har genom åren haft goda studieresultat och hög måluppfyllelse.

Skolan kan, enligt en skrivelse från Skolverket våren 2013, stolt visa prov på att vara en av Sveriges fem bästa skolor i språkval spanska. Våra språkelever har också kvalificerat sig i den årliga Språkolympiaden och år 2015 vann tyskeleverna en silverpokal i regionfinalen. Liksom övriga skolor i Lunds kommun börjar vi läsa moderna språk redan i årskurs 6. Det innebär att om man söker till Svaneskolan och inte läst moderna språk i årskurs sex behöver man kontakta skolan för att ta igen det man har missat.

Svaneskolan utgör partnerskola till Lärarhögskolan i Malmö, vilket i praktiken innebär att vi under läsåret har ett antal studenter knutna till vår skola under sin utbildning.

Eleverna kan gå en idrottsprofil

Vi har en idrottsprofil som vänder sig till aktiva inom fotboll, hockey, basket, tennis och simning. Skolan ger även möjlighet att läsa enligt idrottsprofilen då eleverna har andra idrotter. Under höstterminen 2015 startade vi ett nytt samarbete med hockeyklubben Lund Giants HC.

Vi ordnar utbytesprojekt utomlands

Att få åka utomlands i olika slags utbytesprojekt är en återkommande rutin som finns på Svaneskolan, tack vare alerta och engagerade pedagoger. Sedan flera år tillbaka har vi ett utbytesprojekt med den tyska orten Sonnenberg dit vi har åkt med elever i olika slags projekt. Tidigare har skolan även haft olika kontakter med den tyska orten Wetzlar där ett mångårigt utbytesprojekt ägt rum.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/svaneskolan

Kontakt

Svaneskolan

Besöksadress: Möllegatan 6, 222 29 Lund
Karta: Se Svaneskolan på en karta
Telefon: 046-359 71 50
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Erik Friede
Telefon: 046-359 71 51​
E-post: erik.friede@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se