Lunds sjukhusskolor

Välkommen till sjukhusskolorna i Lund. Sjukhusskola med utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus, eller en institution som är knuten till ett sjukhus.

Om oss

Sjukhusskolorna är till för elever som vårdas på sjukhus eller motsvarande institution, och som har behov av undervisning som de annars skulle ha fått i sin hemskola. Verksamheten riktar sig till elever från år ett i grundskolan till och med gymnasiet.

Sjukhusskolorna består av två enheter. En enhet riktar sig till barnsjukhuset (BUS) och en enhet riktar sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sjukhusskolor

Kontakt

Sjukhusskolan BUP

Besöksadress: Lovisastigen 3, 221 41 Lund
Karta:Se Sjukhusskolan BUP på en karta
Telefon: 046-17 44 33

Rektor: Susanne Strand
Telefon:
046-359 60 28 
E-post:
 susanne.strand@lund.se

Sjukhusskolan BUS

Besöksadress: Skånes universitetssjukhus, Lasarettsgatan 48, 221 85 Lund
Karta:
Se Sjukhusskolan BUS på en karta
Telefon: 046-17 82 27
Frånvaroanmälan: 046-17 82 27

Rektor: Susanne Strand
Telefon: 046-359 60 28
E-post: susanne.strand@lund.se