Lunds sjukhusskolor

Välkommen till sjukhusskolorna i Lund

Sjukhusskola medutbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus, eller en institution som är knuten till ett sjukhus

Om oss

Sjukhusskolorna är till för elever som vårdas på sjukhus eller motsvarande institution, och som har behov av undervisning som de annars skulle ha fått i sin hemskola. Verksamheten riktar sig till elever från år ett i grundskolan till och med gymnasiet.

Sjukhusskolorna består av två enheter. En enhet riktar sig till barnsjukhuset (BUS) och en enhet riktar sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sjukhusskolor

Kontakt

Sjukhusskolan BUP

Besöksadress: Lovisastigen 3, 221 41 Lund
Karta: Se Sjukhusskolan BUP på en karta
Telefon: 046-17 44 33

Rektor: Terese Seger
Telefon:
046-359 70 45
E-post:
terese.seger@lund.se

Sjukhusskolan BUS

Besöksadress: Skånes universitetssjukhus, Lasarettsgatan 48, 221 85 Lund
Karta:
Se Sjukhusskolan BUS på en karta
Telefon: 046-17 82 27
Frånvaroanmälan: 046-17 82 27

Rektor: Terese Seger
Telefon: 046-359 70 45
E-post: terese.seger@lund.se

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se