Prästängskolan

Prästängsskolan

Välkommen till Prästängsskolan i Stångby!

Årskurs 4–7

Från och med Hösten 2019 Åk 4-8

Om oss

Prästängsskolan är en skola med årskurserna 4–7 som har cirka 140 elever. Prästängsskolan ligger i Stångby cirka 5 km från Lunds centrum. På skolan finns även ett fritidshem för elever i årskurs 4–7. Skolan är under uppbyggnad av ett högstadium och nästa läsår 2019/2020 kommer skolan bestå av cirka 200 elever i årskurserna 4-8.

Vi värnar om elevens motoriska, sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. I nära samarbete med föräldrarna stödjer vi varje elevs kunskapsutveckling grundat på trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet.​ Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. ​

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/prastangsskolan

Kontakt

Prästängsskolan

Besöksadress: Stångby Prästgård 463,
226 51 Lund

Karta: Se Prästängsskolan på en karta
Telefon: 046-359 36 06
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Margareta Madejska Waidringer
Telefon: 046-359 72 70
E-post: margareta.madejskawaidringer@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se