Påskagängets skola

Välkommen till Påskagängets skola i Dalby som är är en grundskola som finns mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

En helt ny skola i Dalby

Årskurs F–6

Påskagängets skola ligger i Dalby en bit utanför Lund. Skolan är nystartad from 1/8 -18 och kommer på sikt att bli en skola med två paralleller F-6 med ca 350-400 elever. I dagsläget har vi två förskoleklasser och åk 1.
Vår nya permanenta skolbyggnad planeras att vara inflyttningsklar ht -2021 fram till dess är vi i förskolan Kattfotens fina lokaler. Våra kockar tillagar skolmaten i vårt tillagningskök.

Vår verksamhetsidé

På Påskagängets skola och fritidshem bygger undervisningen på nyfikenhet, lust och kreativitet.

  • Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande vilket ger våra elever sammanhang och lust att lära.
  • Våra elever lär sig på olika sätt därför är vår undervisning varierad.
  • Vårt mål är att alla barn ska känna trygghet och glädje i vår verksamhet.
  • Vi tycker att olika är bra!

Så här jobbar vi

På skolan arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande och är inspirerad av Bifrost pedagogiken. Vi har ett tema per läsår och det startar med en upplevelse för våra elever. Läsårstemat utvecklar vi sedan genom en dialog med våra elever som på så vis får vara delaktiga och få inflytande över undervisningen.
Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till medborgare som vill och vågar engagera sig på olika sätt i samhället.
Skolans pedagoger utvecklar tillsammans med eleverna en pedagogik som utgår från barnens intressen och behov med sikte på framtiden.I temat arbetar eleverna både klassvis och i åldersblandade grupper.

Arbetsgång för eleverna

  • Läsåret börjar med upplevelser där eleverna får möta olika ingångar till temat.
  • Under samtal/brainstorming får eleverna framför sina egna idéer och önskningar inom temat.
  • Eleverna får bedriva verkstadsarbete i åldersblandade grupper.
  • Eleverna får redovisa sitt arbete i klassen eller i verkstaden.
  • Slutligen har vi en gemensam temaavslutning för hela skolan.
  • Vi bedriver även en fortlöpande utvärdering och dokumentation.

Vi jobbar med metoden ”Att skriva sig till läsning”

I årskurs F och 1 använder vi metoden ”Att skriva sig till läsning”. Den här metoden innebär att eleverna får skriva så tidigt som möjligt eftersom det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Metoden har visat goda resultat i läs- och skrivinlärning, och eleverna får skriva på en dator/lärplatta (ASL).

Inom metoden ser man varje skrivtillfälle som ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Inlärning i dialog med andra och att ha en tydlig mottagare till det man skriver, ökar elevernas motivation och kunskapsutveckling. En grundläggande fördel med att barnen skriver först och läser sedan är att de själva alltid vet vad de har skrivit, vilket ju inte alltid är fallet för ett barn som ska läsa text i en läsebok.

Vissa barn har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva. Med hjälp av tangentbordet och datorn blir det lätt att forma bokstäverna och på så sätt läggs fokus på läs- och skrivinlärningen och inte på att forma bokstäver korrekt. Motoriken övar vi på, på flera andra sätt och när barnet är redo får det även börja skriva med en penna.

Den här metoden fungerar bra när man arbetar tematiskt. Då blir det lätt att ge barnen temaanknutna arbetsuppgifter. Om man dessutom ger barnen temaanknutna upplevelser i form av teater, studiebesök, utflykter m.m. har barnen mycket att skriva om.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/paskagangetsskola

Kontakt

Påskagängets skola

Besöksadress:Kattfotsgränden 2, 247 56 Dalby
Karta:Se Påskagängets skola på en karta
Telefon: 046-359 35 26
Frånvaroanmälan:Görs genom Skola24 Nås genom Skolportalen

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se