Oskarskolan

Oskarskolan

Välkommen till Oskarskolan, en liten skola med trygg miljö för barnen.

Årskurs F–3

Om oss

Oskarskolan tillhör skolområde Centrum/Torn och är en skola med förskoleklass till och med år tre på Oscarshem i Lund. På Lerbäckskolan och Oskarskolan står lärandet i fokus. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor.

All utbildning utgår från gemensamma styrdokument och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande utvecklar vi professionen för högre läroplansuppfyllelse.

Målbilden visar vår gemensamma väg där eleven alltid är i centrum. Vårt utvecklingsarbete följs kontinuerligt upp genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Så här jobbar vi

På Oskarskolan driver vi en skola med hög kvalitet genom att målmedvetet arbeta för att ständigt bli bättre. Vi planerar vår verksamhet noggrant för att skapa kontinuitet i barnens/elevernas lärande, så barnen/eleverna kan utvecklas socialt, emotionellt och kunskapsmässigt.

Glädje och trygghet ska genomsyra vår verksamhet för att skapa en positiv, kreativ, lustfylld och bejakande miljö för lärande. Inom förskola, skola och skolbarnomsorg väcks lusten till ett livslångt lärande. Medskapande, inflytande och kunskap är förutsättningar för att möta framtidens utmaningar.

Från år 4 börjar eleverna på Lerbäckskolan och Oskarskolans elever har slöjd, idrott och musik, samt besöker biblioteket, på Lerbäck.

I all vår verksamhet strävar vi efter att arbeta för en hållbar utveckling med värdegrunden och styrdokument som yttre ramar.

Utvecklingsmål

Vi har delat in arbetet utefter prioriterade utvecklingsmål med respektive kännetecken.

Mål: BFL - ökad likvärdighet i utbildningen.

Ska kännetecknas genom tydliga och synliga mål för eleverna, samarbete i planering, bedömning och betygsättning liksom pedagogiska planeringar som läggs i Unikum.

Mål: Utbildning för Alla

Motivationen för lärande ska öka hos eleverna. Det vill vi uppnå genom ett arbetssätt där digitala verktyg används och utbildningen möter elevernas erfarenheter och intressen. Eleverna ska vara delaktiga.

Vi vill öka det språkutvecklande arbetssättet med fokus på skrivandet genom att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva.

Alla pedagoger ska anpassa utbildningen för alla elever genom att göra den tillgänglig för alla elever.

Förberedelserklasseleverna ska vara integrerade genom ett samarbete med fbk-klass och den klass där eleven är klassplacerad.

Mål: Värdegrund

Vi ska minska elevernas upplevelse av stress genom att ge eleverna trygghet och studiero.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/oskarskolan

Kontakt

Oskarskolan

Besöksadress: Svenska vägen 10 B, 226 39 Lund
Karta: Se Oskarskolan på en karta
Telefon: 046-359 72 30 (Expedition)
046-359 72 60 (Fritidshem)
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor: Cecilia Strid
Telefon: 046-359 42 79
E-post:cecilia.strid@lund.se

Biträdande rektor: Pernilla Ankell Mattisson
Telefon: 046-359 60 17
E-post: pernilla.ankellmattisson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se