Nyvångskolan

Nyvångskolan

Nyvångskolan är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Årskurs F–9

Nyvångskolan i Dalby har cirka 900 elever i årskurserna F–9, fem fritidshemsavdelningar och cirka 130 medarbetare. Vi erbjuder en verksamhet med nyfikna och härliga elever och ett gott arbetsklimat. Elevinflytande och elevdemokrati är ett nyckelbegrepp i vår verksamhet.

Så här jobbar vi

På Nyvångskolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra den skolkultur som vi vill ska känneteckna skolan. Strukturen i detta arbete utgår från våra gemensamma verksamhetsmål som sedan konkretiseras i varje skolenhet. Ledorden i denna process är lyssna, leda och lära. Under en längre tid har skolan haft en mycket positiv utvecklingsprocess som resulterat i en hög grad av måluppfyllelse. Målsättningen är att utveckla detta ytterligare.

Eleverna har inflytande över sitt lärande

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna har lust att lära, samt inflytande över sitt eget lärande. Nyvångskolans undervisning genomsyras av en demokratisk anda och vi har ett väl utvecklat elevdemokratisystem med olika råd. På råden diskuterar elever och lärare frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

BFL

BFL i Lund innebär kollegialt lärande, vetenskaplighet och systematik i arbetet. Medverkan av elevers och elevers lärande samt lärares undervisning formas efter elevens behov i enlighet med de fem nyckelstrategierna.BFL innebär både en breddning och en fördjupning av kunskaper. Både lärare och övriga pedagoger ska få ett än mer vetenskapligt förhållningssätt. Därigenom vidareutvecklar vi undervisningen.

Mer idrott på schemat

Nyvångskolan har sedan hösten 2016 inlett ett samarbete med H43 och Dalby GIF, som innebär att elever på högstadiet kan välja att träna handboll och fotboll på skoltid.

Idrottsfördjupningen i handboll och fotboll riktar sig främst till flickor och pojkar som redan idag tränar i en handbolls- eller fotbollsförening och känner att man vill nå längre med sin idrott. I Idrottsfördjupningen handboll samarbetar vi med H43 och det ges möjlighet till ett träningspass i veckan under skoltid. I Idrottsfördjupningen fotboll samarbetar vi med Dalby GIF och det ges möjlighet till två träningspass i veckan under skoltid. H43 och Dalby GIF tillhandahåller kvalificerade och meriterade ledare.

Samverkan med hemmet

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. En del av denna dialog sker via våra skolsystem Unikum och GAFE där vi eftersträvar att informationen ska vara relevant och aktuell.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshemsverksamhet har barn i åldrarna 6-12 år. Våra elever får utveckla en mängd olika förmågor i fritidshemsverksamheten med en hög grad av elevinflytande. Fritidshemmen arbetar tematiskt utifrån eleverna intressen och behov.

På fritidshemmen utvecklas barnens motoriska förmåga. Eleverna får arbeta med olika ämnen så som bild, slöjd, musik och idrott, och även lekar, drama, och spel av olika slag.

Samarbete med gymnasieskolan Spyken

Nyvångskolans samarbete med gymnasieskolan Spyken är ett väl inarbetat koncept sedan över 10 år tillbaka. Ett flertal av skolans elever har tenterat av gymnasiekurs 1 i matematik redan under sin högstadietid. Undervisningen förbereder eleverna för den matematikundervisning som bedrivs på gymnasiet.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyvangskolan

Kontakt

Nyvångskolan

Besöksadress:Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby
Karta:Se Nyvångskolan på en karta

Telefon: 046-359 79 00

E-post:nyvangskolan@lund.se
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor F–3:Peter Nilsson
Telefon:046-359 79 80
E-post:peter.nilsson2@lund.se

Biträdande rektor F-3:Siv Karlsson
Telefon:046-359 38 74
E-post:siv.karlsson2@lund.se

Rektor 4–6:Linda Johansson
Telefon:
046-359 79 10
E-post:
linda.johansson4@lund.se

Rektor 7–9 och särskola:Charlotte Tambour
Telefon:
046-359 79 11
E-post:
charlotte.tambour@lund.se

Biträdande rektor särskola 7-9:Martin Persson
Telefon:046-359 30 29
E-post:martin.persson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se