Munspelet

Munspelets skola

Välkommen till Munspelets skola som har en fantastisk skolgård belägen på Östra Torn.

På Munspelet arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vi har ett faddersystem som gör att alla elever känner varandra mellan de olika årskurserna. Detta skapar trygghet.

Genom vårt BFL-arbete, det vill säga bedömning för lärande-arbete, vikten av höga förväntningar och tydliga mål, har vi en samsyn kring elevers lärande vilket möjliggör att alla kan lyckas. Vi har tre-lärarsystem på skolan i åk 2 och 3. Tre-lärarsystemet är organiserat med två mentorer i varje årskurs, samt med en tredje lärare som alternerar mellan dessa årskurser. Mentorerna i de olika årskurserna ansvarar för utvecklingssamtalen.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. I fritidshemmet ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis, vilket betyder att varje årskurs är en fritidhemsavdelning F, 1, 2 och 3.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/munspelet

Kontakt

Munspelet

Besöksadress: Fagottgränden 2, 224 68 Lund
Karta: Se Munspelet på en karta
Telefon: 046-359 75 05
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11 genom Skola24

Rektor: Eva Persson
Telefon: 046-359 56 71
E-post: eva.persson5@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se