Lilla skolan

Välkommen till oss på Lilla skolan!

Grundsärskola årskurs 1-6

Om oss

Lilla skolan ligger i södra Lund och är en grundsärskola som tar emot elever som både läser efter ämnen och ämnesområden. Skolan vänder sig till elever i årskurs 1-6 med kognitiv funktionsnedsättning. Upptagningsområdet är Lund och närliggande samverkanskommuner. Våra elever har stort behov av en tydliggörande pedagogik, där bildstöd och tecken är viktiga delar i kommunikationen med eleverna.

Så jobbar vi

Vår pedagogiska idé är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det bara går. All aktivitet under skoldagen och i fritidshemmet ska vara en lärande och stimulerande situation för våra elever. All skoltid är lärtid!

Det innebär att:

  • Personalen leder undervisningen på ett aktivt sätt, där kommunikation och samtal med eleven för lärandet framåt.
  • All personal vet varför ett moment görs för att kunna stödja eleven på bästa sätt.
  • Eleven uppmuntras att ta ännu ett steg, även om det inledningsvis blir arbetsamt för såväl elev som personal.
  • Måltider, toalettbesök samt av- och påklädning också är lärandesituationer, där inlärning sker och självständighet tränas.

Relaterad information

Kontakt

Lilla skolan

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10 B,
223 58 Lund
Telefon: 046-359 92 51

Rektor: Astrid Strand
Telefon: 046-359 91 51
E-post: astrid.strand@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se