Ladugårdsmarken

Välkommen till Ladugårdsmarkens skola F–3 på Norra Fäladen.

Årskurs F–3

Ladugårdsmarken är en F–3-skola som även har fritidshem och en förskola. Detta innebär att barn mellan ett och nio år går på skolan, vilket skapar en speciell atmosfär. De flesta av de äldre barnen har tidigare gått i Ladugårdsmarkens förskola.

Så här jobbar vi

Vi arbetar bl.a. med elevråd, där eleverna får en chans att tycka till och påverka på skolan. Vi har också en förslagslåda, där alla kan lämna förslag och synpunkter.

Vi arbetar med natur och miljö

Vi har Grön Flagg, som är en miljöutmärkelse av stiftelsen "Håll Sverige rent", och det vittnar om vårt arbete med natur och miljö. Ekologisk mat är en självklarhet ochhar vi legat på mellan 95% och98%ekologiska livsmedel.

Vi har en utemiljö lämpar sig bra för utepedagogik och stimulerar till fysiska aktiviteter.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ladugardsmarken-skola

Kontakt

Ladugårdsmarken

Besöksadress: Juryvägen 40, 226 57 Lund
Karta: Se Ladugårdsmarken på en karta
Telefon: 046-359 74 52
Frånvaroanmälan: 046-359 84 42

Rektor: Paulina Nyhlén
Telefon: 046-359 74 52
E-post: paulina.nyhlen@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se